Rezervace

 • Sauna se pronajímá jako celek, takže máte jistotu soukromí a klidu pro Váš relax.
 • Minimální počet pro pronájem jsou 2 osoby, maximální obsazenost je 5 osob!
 • Saunovací cyklus je 2 hodiny. Rezervace je nutná alespoň den předem online přes rezervační systém na webu www.oznice.cz
 • Klíče jsou k vyzvednutí v místním pohostinství v průběhu jeho provozní doby. Zde je zároveň nutné provést platbu předem za pronájem sauny.
 • Po ukončení saunování je nutné provést úklid (viz níže), zamknout a odevzdat klíče zpět do místního pohostinství.

Vstupné

Cena za pronájem činí 550,- Kč za 2 hodinový saunovací cyklus

Platba za saunu je možná pouze v hotovosti!!

Možnost zakoupení permanentní vstupenky v místním pohostinství (10 vstupů za 5.000,- Kč)

Provozní doba

Středa a Čtvrtek 17:00 21:00
Pátek a Sobota 17:00 23:00
Neděle 16:00 20:00

POVINNOSTI PRO PRONAJÍMATELE SAUNY

 • Před hlavním vstupem do prostor sauny je každý návštěvník povinen si sundat boty a přezout se do přezůvek. Místa určená k odkládání věcí jsou prostory v šatně.
 • Po ukončení saunování je nutné vytřít podlahu ve všech prostorách sauny. Úklidové prostředky jsou v chodbě vedle umyvadla.
 • V případě použití ochlazovací kádě je nutné ji vypustit a vymýt úklidovými prostředky, které jsou na okenním parapetu nad kádí.
 • Pokud jste si rezervovali poslední saunovací cyklus daného dne, nechte prosím otevřené všechny ventilačky.

SAUNOVACÍ POKYNY

 • Před vstupem do potírny je každý návštěvník povinen se osprchovat teplou vodou, umýt mýdlem či šamponem a usušit se.
 • Do sauny se vstupuje zásadně bez plavek (z hygienických a fyziologických důvodů).
 • V sauně je povinnost si sednout na vlastní ručník či prostěradlo, které je pod celým povrchem těla.
 • Po každém cyklu je návštěvník povinen se osprchovat.
 • V případě použití ochlazovací kádě je nutné se předtím osprchovat.

Pro více informací volejte:

 • Roman Bartoň, tel: 732 147 457
 • Libor Hrabovský, tel: 732 505 131

Provozní řád Sauny na Oznici

1. Základní údaje

Název provozovny: Obecní sauna Oznice
Sídlo provozovny: Oznice 91
Provozovatel: Obec Oznice
Sídlo provozovatele: Oznice 109, 756 24 Oznice
Poskytované služby: Finská sauna

Provozní doba:
Středa   17:00 – 21:00
Čtvrtek   17:00 – 21:00
Pátek      17:00 – 23:00
Sobota   17:00 – 23:00
Neděle   16:00 – 20:00

2. Popis provozovny

Součástí areálu sauny je finská sauna, ochlazovací káď, sprcha, WC, odpočinkový prostor s lehátky a šatna. Celková kapacita areálu sauny je 5 osob.

3. Návštěvní řád

 • S níže uvedeným návštěvním řádem automaticky souhlasíte při vstupu do prostor sauny. Pečlivě si jej přečtěte. Na pozdější diskuze a výmluvy nebude brán zřetel. Porušením pravidel riskujete okamžité vykázání z prostor bez nároku na náhradu vstupného. Seznamte se také se zdravotními riziky a v případě zdravotních problémů se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, neboť návštěva sauny je na vlastní nebezpečí.
 • Sauna je určena především zdravým osobám. Osoby trpící nemocemi cévními a srdečními mohou používat saunu po odborné poradě s lékařem. Každý návštěvník ji podstupuje na vlastní odpovědnost.
 • Provoz sauny zajišťuje provozovatel a obsluha jím určená.
 • Před hlavním vstupem do prostor sauny je každý návštěvník povinen si sundat boty a přezout se do přezůvek. Místa určená k odkládání věcí jsou prostory v šatně. Každý návštěvník je odpovědný za řádné uložení svých věcí. Za ztrátu/odcizení či poškození věcí provozovatel sauny nenese žádnou odpovědnost. Každý návštěvník je povinen řádně si hlídat své věci po celou dobu návštěvy.
 • Každý návštěvník je povinen se v areálu sauny chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou i třetích osob. Návštěvník bere na vědomí, že relaxační aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že provozovatel sauny nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastním jednáním, nedodržováním provozního řádu či neuposlechnutím pokynů pracovníků provozovatele.
 • Provozovatel sauny všem návštěvníkům před prováděním relaxačních aktivit doporučuje zvážit jejich vhodnost na zdraví, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.
 • Děti mladší 15 let mohou do prostor sauny vstoupit pouze za doprovodu osoby starší 18 let; tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu návštěvy sauny je za tuto osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte nenese provozovatel sauny odpovědnost.
 • Návštěvník odpovídá za škodu na majetku provozovatele v areálu sauny způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním/opomenutím a je tuto škodu povinen provozovateli sauny bez zbytečného odkladu nahradit.
 • Každá škoda na majetku či zdraví bude provozovatelem sauny řádně vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena.

V CELÉM AREÁLU SAUNY JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:

 • hlučet, chovat se způsobem obtěžujícím ostatní návštěvníky
 • konzumovat potraviny
 • kouřit
 • jakkoli tyto prostory znečišťovat
 • plýtvat vodou a energiemi
 • úmyslně ničit majetek
 • zdržovat se v areálu sauny mimo provozní dobu
 • vstupovat ve více lidech než je povolená maximální kapacita sauny
 • vstup se zvířaty
 • provozovat komerční činnost bez předchozího písemného souhlasu provozovatele sauny
 • manipulovat se zařízeními mimo oprávněné osoby (topení, elektroinstalace, saunových kamen apod.)
 • křičet, běhat, pískat, bezdůvodně volat o pomoc, úmyslně stříkat a obtěžovat ostatní návštěvníky nebo jakkoliv ohrožovat provoz

ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU SAUNY

Do areálu sauny nemají přístup osoby, které trpí příznaky akutního onemocnění zejména horních cest dýchacích, se zvýšenými teplotami, kašlem, rýmou, průjmem, bolestmi hlavy, malátností, dále osoby nemocné kožními vyrážkami, bradavicemi, otevřenými hnisajícími ranami. Vstup není povolen také osobám, které trpí přenosnými chorobami či bacilonosičům, jakož i osobám, v jejichž blízkosti se vyskytla přenosná nemoc. Vstup není povolen osobám podnapilým, pod vlivem drog, zahmyzeným a špinavým.

POKYNY PRO UŽIVATELE SAUNY

 1. Před vstupem do potírny je každý návštěvník povinen se osprchovat teplou vodou, umýt mýdlem či šamponem a usušit se.
 2. Do sauny se vstupuje zásadně bez plavek (z hygienických a fyziologických důvodů).
 3. V sauně je povinnost si sednout na vlastní ručník či prostěradlo, které je pod celým povrchem těla.
 4. Zákaz nošení pití do potírny. Občerstvit se můžete v odpočívárně.
 5. Doporučená délka pobytu v sauně je 7 – 15 minut a doporučují se 3 cykly po sobě.
 6. Pobyt v sauně se řídí pocity, návštěvník by se měl cítit dobře.
 7. Po každém cyklu je návštěvník povinen se osprchovat.
 8. V případě použití ochlazovací kádě je nutné se předtím osprchovat.
 9. Osoby trpící vysokým nebo nízkým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárního systému by měly pobyt v sauně konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

4. Úklidový řád sauny

Osoba rezervující si saunu je zodpovědná za provedení úklidu po ukončení saunování, tzn. zamést a vytřít podlahu dostupnými úklidovými prostředky, v případě použití ochlazovací kádě tuto vymýt a saunu předat ve stejném stavu v jakém byla převzata.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

V Oznici dne 15.10.2021