V sobotu 28. září pořádal turistický oddíl TJ Oznice vycházku naučnou stezkou Vařákovy paseky. I když se tentokrát moc účastníků nezúčastnilo, tak se vycházka vydařila. Trasa byla lemována zajímavými kamennými útvary, odpočívadly, zakončená výhledem na Lačnovské rybníky. Překvapením bylo velké množství nádherných hřibů.